Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία Γ.Κλαγγίδης & Τ.Κυριακίδης Λτδ ιδρύθηκε το 1982 και δραστηριοποιείται κυρίως στην εμπορία ξυλείας. Η φιλοσοφία της εταιρείας από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, ήταν ανθρωποκεντρική και βασικός σκοπός ήταν πάντοτε η καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των στενών σχέσεων με τους προμηθευτές μας αλλά και στη θέληση και προσπάθειά μας για εξασφάλιση των αποτελεσματικότερων λύσεων για τους πελάτες μας, στηριζόμενοι πάντα στην πείρα μας και στη σχέση μας με το ξύλο πολλές δεκαετίες πριν ιδρυθεί η εταιρεία.

Επιπρόσθετα, οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, περίπου 3000 τ.μ., στην πιο κεντρική βιομηχανική περιοχή της Κύπρου, περιλαμβάνουν σύγχρονους και οργανωμένους αποθηκευτικούς χώρους και γραφεία, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος της ενδοχώρας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τα προιόντα που διαθέτουμε εισάγονται κυρίως από Σουηδία, Φινλανδία, Ρωσία, Γερμανία, Αμερική, Εσθονία, Ελλάδα, Γαλλία κ.α.

Στα πλαίσια της γενικότερης φιλοσοφίας της εταιρείας και πρωτοπορώντας στον κλάδο της εμπορίας ξυλείας και οικοδομικών προϊόντων έχουμε επίσης προχωρήσει στην εξασφάλιση τεσσάρων διεθνών προτύπων που αφορούν τα Διαχειριστικά Συστήματα Ποιότητας ISO 9001:2015, το Σύστημα Διαχείρισης Υγίειας & Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 και τo Σύστημα Εφοδιαστικής Αλυσίδας FSC®.