Διαπιστεύσεις

Αντιλαμβανόμενοι τις ευθύνες μας έναντι των πελατών και συνεργατών μας, έχουμε επιτυχώς προχωρήσει στην εξασφάλιση διεθνών προτύπων πιστοποίησης που προσδίδουν την θέλησή μας να υπερβούμε τις προσδοκίες όλων όσων μας εμπιστεύονται:

 

 

Διαχειριστικά Συστήματα Ποιότητας
ISO 9001:2015
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
ISO 45001:2018
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 14001:2015