Εμπορικοί Σύνδεσμοι

Η Γ.Κλαγγίδης & Τ.Κυριακίδης Λτδ είναι επίσημο μέλος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου  (ΚΕΒΕ) αλλά και μέλος σε διάφορους εμπορικούς συνδέσμους. Κύριος στόχος η αναζήτηση νέων συνεργασιών και η άδραξη ευκαιριών από αναδυόμενες αγορές για εξασφάλιση καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων προς όφελος των πελατών μας.