Μετέτρεψε & Υπολόγισε

 

Υπολογισμοί

Υπολογισμοί Παράδειγμα (1 τεμάχιο 15εκ. x 5εκ. x 6.00μ)

Κυβικό μέτρο

Πλάτος x Πάχος x Μήκος

0.15 x 0.05 x 6.00 = 0.045 κυβικά μέτρα

Τετραγωνικό μέτρο

Πλάτος x Μήκος

0.15 x 6.00 = 0.90 τετραγωνικά μέτρα

 

Μετατροπές

Μετέτρεψε πολλαπλασιάζοντας τον πιο κάτω αριθμό:

Μετατροπή πολλαπλασιάζοντας με

Ίντζες σε εκατοστόμετρα

2.54

Εκατοστόμετρα σε μιλίμετρα

10.00

Πόδια σε μέτρα

0.3048

Κυβικά μέτρα σε κυβικά πόδια

35.315

Κυβικά πόδια σε κυβικά μέτρα

0.028

Τετραγωνικά μέτρα σε τετραγωνικά πόδια

0.929

Τετραγωνικά πόδια σε τετραγωνικά μέτρα

10.764