Δεδομένα Ξυλείας & Δασών

 

Το Ξύλο ως υλικό

 • Αποτελεί μια φυσική, ανανεώσιμη και ανεξάντλητη πρώτη ύλη
 • Παρέχει αίσθημα ζεστασιάς στην αφή και στη όραση
 • Είναι μονωτικό στη θερμότητα, στον ήχο και στον ηλεκτρισμό
 • Η κατεργασία του γίνεται με μικρή κατανάλωση ενέργειας
 • Έχει μεγάλη μηχανική αντοχή σε σχέση με το βάρος του
 • Είναι εύκολο στην επεξεργασία και στην σύνδεσή του
 • Είναι το πιο φιλικό στο περιβάλλον δομικό υλικό

 

Το Ξύλο για το περιβάλλον

 • Τα δέντρα απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και αναδίνουν οξυγόνο (O2). Ένα τυπικό δέντρο απορροφά 1000kg CO2 και αναδίνει 727kg O2.
 • Κατά μέσο όρο, η παραγωγή ενός κυβικού μέτρου ξυλείας δημιουργεί περίπου 1,1 τόνους λιγότερες εκπομπές CO2 από την παραγωγή ενός ισοδύναμου ποσού ενεργοβόρου υλικού όπως π.χ. σκυρόδεμα ή χάλυβας
 • Τα προϊόντα & υποπροϊόντα ξύλου αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας και στο τέλος του κύκλου της ζωής τους αφού ανακυκλώνονται και προσφέρουν εναλλακτικές μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 

Το Ξύλο και η Κύπρος

 • Η Κύπρος ήταν πασίγνωστη στην αρχαιότητα για τα πυκνά της δάση, και για τη ξυλεία της που χρησιμοποιείτω για κατασκευή καραβιών
 • Κυπριακός Πεύκος (Pinus brutia) χρησιμοποιείτω για τη στήριξη των υπόγειων στοών των μεταλλίων κατά την εκκαμίνευση χαλκού (1900 π.Χ.)
 • Ο Μέγας Αλέξαντρος επέλεξε την Κύπρο ως στρατηγική τοποθεσία για την κατασκευή πλοιαρίων, εκμεταλλευόμενος τα εγκαταλειμμένα δρύενα δάση του νησιού
 • Στην Κύπρο έχουν κηρυχθεί μέχρι σήμερα δέκα Εθνικά Δασικά Πάρκα, συνολικής έκτασης 15627,22 εκταρίων
 • Σήμερα, το Κυκλάμινο (cyclamen cyprium) θεωρείται το εθνικό μας φυτό και η Λατζιά (Quercus alnifolia) το εθνικό μας δέντρο

 

Το Ξύλο και τα Δάση στον κόσμο

 • Τα δάση παγκοσμίως καλύπτουν το 31% του συνολικού εδάφους της γης
 • Οι πέντε πιο πλούσιες σε δάση χώρες είναι η Ρωσία, Βραζιλία, Καναδάς, Αμερική και Κίνα
 • Η χώρα με την πιο μεγάλη κατανάλωση σε πριστή ξυλεία είναι η Αμερική (18%) και σε ξύλινα πάνελ η Κίνα (35%) οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και οι πιο μεγάλοι παραγωγοί των αντίστοιχων ειδών
 • Τα δάση παρέχουν κατοικία για τα 2/3 περίπου όλων των ειδών ζωής του πλανήτη μας