Σύνθετη Ξυλεία

 

Επικολλητή Ξυλεία (GLU-LAM)

Δοκοί επικολλητού ξύλου από συγκολλημένα πριστά κωνοφόρων δέντρων από τα οποία έχουν προηγουμένως αφαιρεθεί δυσμορφίες όπως μεγάλοι ρόζοι, κυανώσεις ή θύλακες των ξύλων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δοκοί με μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις.

Πεδία Εφαρμογής: Σκελετοί στεγών με μικρό ή μεγάλο άνοιγμα, κιόσκια, πέργκολες κ.α.

Κύριοι Προμηθευτές: Versowood, Martinsons, StoraEnso


Ξυλεία δακτυλοειδούς σύνδεσης (Finger-jointed or KVH)

Κομμάτια ξύλου που συρράβονται κατά μήκος μόνο, σε μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας ούτως ώστε να δημιουργούνται δύσκαμπτοι δοκοί μεγάλου μήκους.

Πεδία Εφαρμογής: Σκελετοί ξύλινων σπιτιών, κουφώματα θύρων, πέργκολες κ.α.

Κύριοι Προμηθευτές: Martinsons, Versowood, StoraEnso


Effex® (by Stora Enso)

Υψηλής ποιότητας επικολλητή ξυλεία αποκλειστικά από πεύκο χωρίς καθόλου ρόζους, με ευθυτενή νερά για ευέλικτη χρήση.

Πεδία Εφαρμογής: Διακόσμηση εσωτερικού κυρίως χώρου είτε ως επένδυση τοιχωμάτων είτε ως ταβάνι.

Κύριοι Προμηθευτές: StoraEnso